Campus

SongJiang Branch

Taipei City

Address: 2F., No.289-204, Songjiang Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan
Phone: +886-2-2518-5186
Fax: +886-2-2518-5196
Email: kiwigroup.a.006@gmail.com

SiWei Branch

New Taipei City

Address: 8F., No.19, Siwei Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 242, Taiwan
Phone: +886-2-2202-7090
Fax: +886-2-2206-2580
Email: kiwigroup.a.001@gmail.com

ZhongPing Branch

New Taipei City

Address: 4F., No.108, Zhongping Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 242, Taiwan
Phone: +886-2-2277-0003
Fax: +886-2-2277-0021
Email: kiwigroup.a.002@gmail.com

ShuLin Branch

New Taipei City

Address: 1F., No.15-7, Changshou St., Shulin Dist., New Taipei City 238, Taiwan
Phone: +886-2-2682-4949
Fax: +886-2-2682-4929
Email: kiwigroup.a.003@gmail.com

LinKou Branch

New Taipei City

Address: No.138, Gongyuan Rd., Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan
Phone: +886-2-2600-8800
Fax: +886-2-2609-3355
Email: kiwigroup.a.004@gmail.com

TouHu Branch

New Taipei City

Address: No.66, Minquan Rd., Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan
Phone: +886-2-2608-0606
Fax: +886-2-2608-0669
Email: kiwigroup.a.005@gmail.com

ZhongXiao Branch

New Taipei City

Address: No.407, Zhongxiao Rd., Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan
Phone: +886-2-2609-0908
Email: kiwigroup.a.010@gmail.com

LuZhou Branch

New Taipei City

Address: No.373, Zhongzheng Rd., Luzhou Dist., New Taipei City 247, Taiwan
Phone: +886-2-8285-5656
Fax: +886-2-8285-5657
Email: kiwigroup.a.007@gmail.com

SanMin Branch

New Taipei City

Address: No.511, Sanmin Rd., Luzhou Dist., New Taipei City 247, Taiwan
Phone: +886-2-8285-5657
Email: kiwigroup.a.007@gmail.com

PingAn Branch

TaoYuan City

Address: No.98, Xianfu Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan
Phone: +886-3-3472-977
Email: kiwigroup.a.008@gmail.com

TaoYuan Branch

TaoYuan City

Address: No.51, Sec. 2, Sanmin Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan
Phone: +886-3-3388-999
Fax: +886-3-3364-485
Email: kiwigroup.a.008@gmail.com

Tech-Park Branch

TaoYuan City

Address: No.501, Huaya 3rd Rd., Guishan Dist., Taoyuan City 333, Taiwan
Phone: +886-3-3973-789
Email: kiwigroup.a.011@gmail.com

FuGuo Branch

New Taipei City

Address: 7F., No.21, Siwei Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 242, Taiwan
Phone: +886-2-2202-7200
Fax: +886-2-2202-5854
Email: kiwigroup.a.009@gmail.com