SongJiang Branch


New Taipei City

Address: 2F., No.289-204, Songjiang Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan
Phone: +886-2-2518-5186
Fax: +886-2-2518-5196
Email: kiwigroup.a.006@gmail.com